Welfare zvířat

V letní sezoně se skot volně pase na plochách o celkové rozloze 140ha. Má k dispozici 4 napájedla. Po celou dobu letní pastvy je umožněn zvířatům příkrm sušinou.

V zimním období je skot ustájen v zimovišti (dřevěný krytý přístřešek se zpevněnou plochou o rozloze 1240 m²). Přístup zvířat do zimoviště a na pastviny je zcela volný. Možnost napájení z šesti napájecích bodů. Volný přístup k 10 ks kruhových krmišť (potrava senáž a seno).