Chov skotu

Od roku 1997 do roku 2012 bylo na farmě narozeno 869 telat, z toho 449 býčků a 400 jalovic. Farma je od r. 2000 zapojena v kontrole užitkovosti, je zařazena mezi nejlepší chovatele čistokrevných telat.

Úspěchy odchovaných býků do plemenitby:
  • celkem prodáno 24 býků.
  • dva nejlepší býci z 24-ti prodaných plemeníků.

1. Oto z Ležnice - masný simentál pocházející z kombinace Lesan z Podlesí (SIP-389) x Bovet Iglu P (ZSI-167) se narodil 20. září 2006 ve hmotnosti 45 kilogramů, ve 120 dnech vážil 333 kg, ve 210 dnech 477 kg a ve 365 dnech 778 kilogramů. V testu přirůstal 2100 gramů, od narození 2008 gramů denně. V kříži měří 146 centimetrů. Vykoupen firmou NATURAL, spol. s r.o. Hradištko p. Medníkem. Ohodnocen 85 body.
2. SIMON z Ležnice – Otec ZSI 369 LYKKE ANDERS, matka EMPORE původem z Německa. Komisí byl ohodnocen 85 body.