RODINNÁ FARMA

o.nas.jpg

O nás

Naší činností je chov a prodej masného skotu plemene masný Simentál. Dlouhodobě ověřenými postupy získáváme vysoce kvalitní skot, nebojíme se ani moderních inovací.
Máme trvalý zájem nabízet svým stávajícím i novým zákazníkům kvalitní a cenově dostupný masný skot, stále zlepšovat a rozšiřovat své služby. Samozřejmě, nepoužíváme chemická hnojiva ani příkrmy.
Velmi si ceníme stálých zákazníků, Vaše spokojenost je naší prioritou. Více »


UFARMA spol. s r.o.

děkuje MAS Sokolovsko za podporu při realizaci

PROJEKTU

„Investice do strojního vybavení“

který je SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ
Z EVROPSKÉHO ZEMĚDĚLSKÉHO FONDU PRO ROZVOJ VENKOVA NA OBDOBÍ 2014 - 2020

V rámci opatření 19. Podpora místního rozvoje na základě iniciativy LEADER (komunitně vedený místní rozvoj)
Podopatření 19.2 Podpora provádění operací v rámci strategie komunitně vedeného místního rozvoje
Operace 19.2.1 Podpora provádění operací v rámci strategie komunitně vedeného místního rozvoje
Fische 2. Podpora zemědělských podniků

EUMAS